Ubezpieczenie na życie Multiochrona

Multiochrona to nowoczesne, kompleksowe ubezpieczenie na życie oferowane przez firmę Signal Iduna. Wyróżnia się rozszerzonym zakresem ochrony  związanej ze skutkami nieszczęśliwych wypadków i chorób. Posiada również w zakresie wiele świadczeń rodzinnych. Ubezpieczenie dedykowane jest wszystkim osobom w wieku od 14 do 65 roku życia, które mają za niską ochronę  życia i zdrowia lub takiej ochrony w ogóle nie posiadają. Nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Odkładanie decyzji na później może spowodować, że nabyte schorzenia uniemożliwią Tobie zawarcie ubezpieczenia.

 

ZALETY

 • Ubezpieczenie oferujemy klientom w wieku od 14 do 65 roku życia.
 • Bezterminowy czas trwania ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie działa 24h na dobę.
 • Zakres i wysokość świadczeń jest stały do 65 roku życia. Po ukończeniu 65 lat Signal Iduna oferuje korzystną kontynuację ubezpieczenia za niezmienną składkę.
 • Świadczenie za leczenie szpitalne obejmuje pobyt ubezpieczonego w szpitalu w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej.

ZALETY

 • Ochrona z tytułu poważnych zachorowań ubezpieczonego obejmuje 24 jednostki chorobowe.
 • Możliwość objęcia ubezpieczeniem również partnera – osoba płci przeciwnej, stanu wolnego, nie starsza niż 15 lat od ubezpieczonego i niespokrewniona z ubezpieczonym.
 • W przypadku kontynuacji ubezpieczenia z innego towarzystwa – ubezpieczenie jest bez karencji lub karencja dotyczy tylko różnicy świadczeń.

 

 • W celu weryfikacji stanu zdrowia klienta zastosowana jest skrócona ankieta medyczna.
 • Elastyczny zakres ubezpieczenia – do wyboru jest 5 różnych zakresów świadczeń: FAMILY: BASIC, OPTIMA, PREMIUM ORAZ SINGIEL: MAX I MINI.
 • Składka już od 24 zł miesięcznie.
 • Zakres ubezpieczenia został rozszerzony o assistance medyczny.

ZAKRES I ŚWIADCZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SIGNAL IDUNA - MULTIOCHRONA Family
Basic
Family optima Family premium SINGIEL MAXI SINGIEL MINI KARENCJE
Zakres ubezpieczenia Zakres I Zakres II Zakres III Zakres IV Zakres V
Śmierć Ubezpieczonego 10 000 15 000 30 000 40 000 15 000 6 miesięcy
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego) 20 000 40 000 60 000 80 000 35 000 x
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu lądowym (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku) 40 000 60 000 100 000 120 000 55 000 x
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu wodnym (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku) 40 000 60 000 100 000 120 000 55 000 x
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu powietrznym (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku) 40 000 60 000 100 000 120 000 55 000 x
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW (świadczenie za 100% trwałego uszczerbku) 20 000 27 500 35 000 42 500 20 000 x
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW (świadczenie za każdy 1% trwałego uszczerbku) 200 275 350 425 200 x
Śmierć Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego 5 000 6 500 8 000 x x 6 miesięcy
Śmierć Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Małżonka Ubezpieczonego) 10 000 13 000 16 000 x x x
Śmierć Dziecka Ubezpieczonego 1 500 2 000 3 000 x x 6 miesięcy
Śmierć dziecka w wyniku NW (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Dziecka Ubezpieczonego) 3 000 4 000 6 000 x x x
Śmierć Rodziców Ubezpieczonego 1 000 1 200 1 600 x x 6 miesięcy
Śmierć Teściów Ubezpieczonego 1 000 1 200 1 600 x x 6 miesięcy
Osierocenie dziecka na skutek śmierci Ubezpieczonego 2 000 2 500 3 000 x x 6 miesięcy
Urodzenie dziecka 900 1 050 1 300 x x 10 miesięcy
Urodzenie martwego dziecka 2 000 2 250 3 000 x x 10 miesięcy
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego: nowotwór, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, przewlekłe zapalenie wątroby typu B i C, piorunujące zapalenie wątroby, zakażenie wirusem HIV, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej (by-pass), przeszczep narządu, leczenie chorób naczyń wieńcowych, operacja zastawek serca, chirurgiczne leczenie aorty, ciężkie oparzenie, odmrożenie, utrata wzroku, utrata mowy, zakażenie tężcem, wścieklizna, choroby tropikalne, choroba Heinego-Medina (Poliomyelistis), choroba Creutzfeldta-Jakoba, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, anemia aplastyczna 3 500 4 000 5 000 5 000 3 000 3 miesięcy
Poważne zachorowanie dziecka: nowotwór, niewydolność nerek, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej (by-pass), przeszczep narządu, utrata wzroku, utrata mowy, ciężkie oparzenie, niewydolność wątroby, cukrzyca, śpiączka, paraliż, zapalenie mózgu, dystrofia mięśniowa, łagodny guz mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 3 500 4 000 5 000 x x 3 miesięce

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w Polsce:

w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku od 1 do 14 dnia (co najmniej dwa dni) 60 80 110 110 60 x
w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku od 15 do 90 dnia 30 40 55 55 30 x
w wyniku choroby od 1 do 90 dnia (co najmniej cztery dni) 30 40 55 55 30 6 miesięce
Pobyt Ubezpieczonego na OIOM (świadczenie za dzień leczenia szpitalnego na oddziale intensywnej terapii) od 1 do 16 dnia 60 80 110 100 60 x
Rekonwalescencja i Leczenie Sanatoryjne 250 300 400 400 200 x

Operacja Chirurgiczna - 436 operacji (płatne w ramach nabycia świadczenia za leczenie szpitalne):

klasa I - 100% 450 550 900 900 300 x
klasa II - 75% 337,5 412,5 675 675 225 x
klasa III - 50% 225 275 450 450 150 x
klasa IV - 25% 112,5 137,5 225 225 75 x
klasa V - 10% 45 55 90 90 30 x

Assistance Medyczny (limity świadczeń):

Dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza 200 200 200 200 200 x
Transport medyczny 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 x
Organizacja procesu rehabilitacyjnego - wizyty fizykoterapeuty w domu lub w przychodni 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 x
Organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 400 400 400 400 400 x
Wizyta pielęgniarki po hospitalizacji, Pomoc psychologa 500 500 500 500 500 x
Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi 500 500 500 500 500 x
Infolinia Medyczna oraz Infolinia Baby Assistance bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
SKŁADKA 39,00 48,00 66,00 50,00 24,00

Powyższa oferta ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego.

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

Jeżeli jesteś Państwo zainteresowani przystąpieniem do ubezpieczenia Multiochrona, prosimy o zapoznanie się z procedurą zawarcia umowy. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 605-970-038, 58-333-42-06 lub e-mail: moneyport@moneyport.pl.

 • Prosimy pobrać i wydrukować deklarację.
 • Deklarację prosimy wypełnić czytelnie oraz podpisać zgodnie z załączonym wzorem. Dla sprawdzenia poprawności dokumentów prosimy wstępnie deklarację przesłać skanem na adres: moneyport@moneyport.pl.
 • Oryginał deklaracji prosimy wysłać pocztą na adres: MONEYPORT, Al. Rzeczypospolitej 4/146, 80-369 Gdańsk.
 • Na podany w deklaracji nr telefonu i adres e-mail wyślemy do Państwa nr konta bankowego, na który należy wpłacić pierwszą składkę.
 • Po pozytywnej weryfikacji deklaracji przez Signal Idunę, otrzymacie Państwo pocztą certyfikat przystąpienia do ubezpieczenia z informacją o zakresie oraz dacie początku ochrony.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA

 • Składka za ubezpieczenie płatna jest do 20-go każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc ubezpieczenia.
 • Nieopłacenie składki bądź zapłata składki w niewłaściwej wysokości lub po wyznaczonym terminie, traktowane jest jako rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowe i skutkuje wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej.
 • Proszę uważnie wypełnić ankietę medyczną oraz zwrócić uwagę na wykaz zawodów wykluczonych z ubezpieczenia.
 • Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby, które posiadają rentę inwalidzką lub w chwili przystępowania do ubezpieczenia nie świadczyły pracy z powodu złego stanu zdrowia, np. przebywające na zwolnieniu lekarskim.
 • Na określone świadczenia zostały nałożone karencje, czyli czasowe wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej na wybrane świadczenia, liczone od dnia wystawienia certyfikatu.
 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się zawsze z pierwszym dniem miesiąca pod warunkiem wcześniejszego otrzymania poprawnie wypełnionej deklaracji oraz składki.
 • Zgłoszenie szkód można dokonać za pośrednictwem internetu lub korespondencyjnie.
 • Signal Iduna zastrzega sobie prawo decyzji przyjęcia do ubezpieczenia z ograniczeniem zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
 • allianz
 • aviva
 • axa-direct
 • compensa
 • ergo-hestia
 • generali
 • gothaer
 • hestia
 • interrisk
 • link4
 • proama
 • pzu
 • signal-iduna
 • alior
 • bank-bph
 • bank-pekao
 • benefia
 • bgz
 • bos
 • bzwbk
 • ca
 • citi
 • deutsche-bank
 • europa
 • europe-assistance
 • getin-bank
 • idea-bank
 • indeks
 • ing
 • inter-polska
 • investors
 • legg-mason
 • liberty
 • lloyds
 • logo
 • logo2
 • macif
 • mbank
 • millenium
 • noble
 • pko
 • polisa-zycie
 • raiffeisen
 • reso
 • skarbiec
 • smart
 • starter
 • tuz
 • union
 • uniqua
 • warta
 • you